Korábbi előadások


2016/2017. tanév őszi félév

Dr. Hardi Richárd: Orvosi misszió Afrikában

Hanganyag - Előadás diák


Hardi Richard 1958-ban született Budapesten, hat gyermekes család negyedik gyermekeként. Mivel édesapja Algériában vállalt munkát, így 15 éves korában szüleivel és három testvérével Algériába utazott. A Constantine városában eltöltött 5 év mély nyomot hagyott benne. Afrika iránti vonzalma ekkor alakult ki véglegesen. Hazatérte után elkezdte tanulmányait az orvosi egyetemen. Szemészeti szakvizsgájának elvégzése után a Nyolc Boldogság Közösségbe lépett. Akkor már régóta kerestek a közösség irányítása alatt álló kabindai kórházba szemészt, így került ki Richárd 1995-ben az akkori Zairébe, a mai Kongói Demokratikus Köztársaságba. Itt szembesült az iszonyatos körülményekkel, a kórház felszereltségének hiányosságaival és az orvoshiánnyal. Rengeteg csodában és kalandban volt része. 2007. március 18-án volt Richárd testvér örökfogadalma. Nagy ünnep volt ez a közösség életében, mert kabindai jelenlétüknek 25 éves évfordulója is volt egyben.

 2014/15. tanév tavaszi félév

Kercza Asztrik - A Szentmise

Hanganyag

"P. Kercza Csaba Asztrik OFM vagyok. 1971-ben Zalaegerszegen születtem. Egyházi életem jelentősebb állomásai: 1997-ben tettem örök fogadalmat. 1998-ban pappá szentelt Dr. Paskai László prímás. Szeretem az embereket, a hivatásomat, nagyon szeretek misézni, gyóntatni, muzsikálni, gondolkodni, írni, imádom a Jóistent. Szerepeltem különféle versenyeken, sok-sok koncerten, hangszeren játszom, több CD-en közreműködtem, írtam könyvet, több kisebb lélegzetű kiadványt szerkesztettem. Kedvenc kikapcsolódásom a víz és hozzá kapcsolódó sportok, úszás, búvárkodás, a sütés-főzés és a vicc. Tanulmányaim: SZFHF (Szeged, 1997), LFZE Régizene-, blockflőt-tanár (Szeged, 1998), LFZE Egyházzne-tanár (Bp. 2004), SSZHF hittanár-nevelőtanár MA (Bp. 2006), jelenleg a SE Mentálhigiéné Intézet Lelkigondozói továbbképzésén II. évfolyamán fejlesztem tudásomat."


Kozma Imre - A máltaiak és az irgalmasok missziója a betegek szolgálatában

Hanganyag

„Kozma Imre atya a Máltai Szeretetszolgálat vezetője, irgalmasrendi szerzetes. Jelentős szerepe volt a betegápoló irgalmas rend rendszerváltozás utáni újraindításában. Számos kitüntetést, és díjat vehetett át az évek folyamán. Ezek közül néhány jelentősebb: 1989: Máltai Nagykereszt a Máltai Nagymestertől a keletnémet menekültekért végzett tevékenységéért, 1995 Kisebbségekért díj, 1996: Az Év Embere Európában, akit a Reader’s Digest Magazin választott meg, 2003: Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje, 2010: Francia Becsületrend Életművének elismeréseként, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenységének, hazánkban és Európában betöltött szerepének értékeléseként.”
 


Dr. Pákozdi István - Szerzetesség a mai világban

Hanganyag

„Esztergom-budapesti egyházmegyés pap vagyok. Budapesten születtem 1955-ben, 1978-ban szenteltek pappá, Rómában teológiából szereztem doktorátust, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán vagyok tanszékvezető tanár. Az egyetemi lelkészi szolgálatot majdnem a lelkészség újbóli megalakulása óta, 1992-től töltöm be. Mellette foglalkozom a MTV katolikus műsoraival mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia TV-referense. A legfontosabbnak a lelkeket tartom, akikkel igyekszem törődni, akiket Isten igéjével, a szentségekkel és a közösség szeretetével igyekszem táplálni. Imádságaimban mindig jelen vannak azok, akik az értelmüket, képességeiket, tudományukat Isten nagyobb dicsőségére igyekeznek használni, azaz a keresztény értelmiség.”
 

2014/15. tanév őszi félév

Dr. Pákozdi István - Harag és szelídség

Hanganyag

„Esztergom-budapesti egyházmegyés pap vagyok. Budapesten születtem 1955-ben, 1978-ban szenteltek pappá, Rómában teológiából szereztem doktorátust, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán vagyok tanszékvezető tanár. Az egyetemi lelkészi szolgálatot majdnem a lelkészség újbóli megalakulása óta, 1992-től töltöm be. Mellette foglalkozom a MTV katolikus műsoraival mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia TV-referense. A legfontosabbnak a lelkeket tartom, akikkel igyekszem törődni, akiket Isten igéjével, a szentségekkel és a közösség szeretetével igyekszem táplálni. Imádságaimban mindig jelen vannak azok, akik az értelmüket, képességeiket, tudományukat Isten nagyobb dicsőségére igyekeznek használni, azaz a keresztény értelmiség.”

 


Dr. Papp Miklós - Adakozás és fösvénység

 

Dr. Papp Miklós görögkatolikus pap, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Erkölcsteológia tanszékének vezetője. 1997-ben szentelték görögkatolikus áldozópappá, nős, három gyermek édesapja, a Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség parókusa.
 

 

 


Eperjes Károly - Kevélység és alázatosság

Nem készült hangfelvétel

„Eperjes Károly a mai magyar színjátszás és a magyar, vallásos szellemiségű társadalom kimagasló személyisége. Kvalitásait a szakma több rangos kitüntetéssel honorálta már - négyszer nyerte el a Filmszemle díját a legjobb férfi főszereplő kategóriában, Jászai Mari-díjas, Kossuth-díjas művész, aki a Chicagói Filmfesztiválon a legjobb férfialakítás díjat is megkapta 1985-ben, és akit Európa-díjra jelöltek 1989-ben. Eredetileg papnak szánták. A színészpálya előtt volt műszerész és labdarúgó is. Két gyermek édesapja, 1994-ben rövid ideig parlamenti képviselőként is tevékenykedett. Eperjes Károly saját hitvallása : “…jó keresztény apa és színész igyekszem lenni Magyarországon, magyarul, mindannyiunkért. Így tudnék a legjobban szolgálni az Úr Jézusnak, a családomnak, a hazámnak és az egységnek."


Dr. Csépányi Gábor - Mértékletesség és torkosság

Nem készült hangfelvétel

„1977-ben születtem Budapesten. Nyolc éves koromban kezdtem ministrálni az Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánián. Erdész, orvos, majd pap akartam lenni. 2004 ben a Semmelweis Egyetemen általános orvosként végeztem, majd tanulmányaimat az esztergomi Érseki Papnevelő Intézetben folytattam. 2010-ben pappá szenteltek. (Ez nagyon klassz dolog!) 2010-12 között a római Gregoriana egyetemen tanultam még egy kicsit, és 2012-től vagyok a Budapest-Városmajor Jézus Szíve Plébánia káplánja. Szeretek kirándulni is. 2014. áprilisától vagyok az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hivatásgondozó referense."

 


Kercza Asztrik - Bujaság és tisztaság

Hanganyag - Előadás diák

"P. Kercza Csaba Asztrik OFM vagyok. 1971-ben Zalaegerszegen születtem. Egyházi életem jelentősebb állomásai: 1997-ben tettem örök fogadalmat. 1998-ban pappá szentelt Dr. Paskai László prímás. Szeretem az embereket, a hivatásomat, nagyon szeretek misézni, gyóntatni, muzsikálni, gondolkodni, írni, imádom a Jóistent. Szerepeltem különféle versenyeken, sok-sok koncerten, hangszeren játszom, több CD-en közreműködtem, írtam könyvet, több kisebb lélegzetű kiadványt szerkesztettem. Kedvenc kikapcsolódásom a víz és hozzá kapcsolódó sportok, úszás, búvárkodás, a sütés-főzés és a vicc. Tanulmányaim: SZFHF (Szeged, 1997), LFZE Régizene-, blockflőt-tanár (Szeged, 1998), LFZE Egyházzne-tanár (Bp. 2004), SSZHF hittanár-nevelőtanár MA (Bp. 2006), jelenleg a SE Mentálhigiéné Intézet Lelkigondozói továbbképzésén II. évfolyamán fejlesztem tudásomat."

 


Kállay Emil - Irigység és jóakarat

Hanganyag

„Emil atyát 1953-ban szentelték pappá az Esztergomi Főegyházmegyében. Egészen 1991-ig szolgált itt, ahol mindvégig megélte piarista hivatását, hiszen az ifjúság hitre való nevelését - a piaristák negyedik, speciális szerzetesi fogadalmát - egyházmegyésként is alapvető feladatának tartotta. Három évig - 1962-től - nem dolgozhatott papként, s mivel úgy tűnt, ez a helyzet nem változik, rádióműszerésznek tanult. Aztán 1965-ben, a politikai enyhülés jeleként ő is visszatérhetett hivatásához: az ifjúság hitoktatásához, lelki kíséréséhez, az életre való felkészülésük segítéséhez. 1991-ben hazahívta őt a piarista rend, 1995-ben és 1999-ben tartományfőnökké választották. Lelkipásztorkodástant tanított a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, ahol tanszékvezető volt. 78 évesen új feladatba kezdett: újraindította a piaristák székelyföldi misszióját.”

Szeidel Péter - Restség és a jóra való buzgóság

 

Nem készült hangfelvétel

„1966-ban születtem Zalaegerszegen. Székesfehérváron nevelkedtem, majd Pécsen végeztem 1987-ben, mint magasépítő üzemmérnök. 1989 óta vagyok a Nyolc Boldogság Közösség tagja. Tanulmányaimat 1993 és 2001 között folytattam Franciaországban és Olaszországban. 2006 óta vagyok az Örökimádás-templom templomigazgatója. 2007 és 2009 között mentálhigiénés képzésben vettem részt a Károli Gáspár Református Egyetemen. A rám bízott előadás témája a restség, és a buzgóság lenne. Igyekszem ezeket a kérdések a hit vagyis Isten gondolatai alapján körbejárni.”

 


2013/14. tanév tavaszi félév


Dr. Pákozdi István - A lelkiismeret Isten szava?

Hanganyag

„Esztergom-budapesti egyházmegyés pap vagyok. Budapesten születtem 1955-ben, 1978-ban szenteltek pappá, Rómában teológiából szereztem doktorátust, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán vagyok tanszékvezető tanár. Az egyetemi lelkészi szolgálatot majdnem a lelkészség újbóli megalakulása óta, 1992-től töltöm be. Mellette foglalkozom a MTV katolikus műsoraival mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia TV-referense. A legfontosabbnak a lelkeket tartom, akikkel igyekszem törődni, akiket Isten igéjével, a szentségekkel és a közösség szeretetével igyekszem táplálni. Imádságaimban mindig jelen vannak azok, akik az értelmüket, képességeiket, tudományukat Isten nagyobb dicsőségére igyekeznek használni, azaz a keresztény értelmiség.”
 
 
 

Dr. Fejérdy Gábor - Hivatásunk és küldetésünk a társadalomban

Hanganyag

„Az egyetemet Budapesten végeztem, a szakképesítéseimet is itt szereztem. 1975-től dolgozom a magyar egészségügyben, 2013-tól nyugdíjasként. 1993-ban a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia levelező tagozatán nyertem diplomát. A Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületének az újraalakulás évétől (1991) tagja vagyok, 2000-től 12 évig az egyesület elnöke voltam. Feleségem tanár, öt gyermekünk és hét unokánk van. Feleségemmel 25 éve a Kismarosi Ciszterci Nővérek monostorához elkötelezett oblátusok vagyunk.”

 

 


Dr. Ertsey Csaba - Orvoslás és kommunikáció

Hanganyag - Előadás diák

"1965-ben születtem. Az egyetem elvégzése óta dolgozom a Neurológiai Klinikán, ahol elsősorban fejfájásban szenvedő betegekkel foglalkozom. Személyes életemben a Fokoláre Mozgalommal való találkozás hozott döntő fordulatot, ebből merítek hivatásom gyakorlása során is. Munkám során sokszor kerülök szembe a kommunikáció kihívásaival, a betegekkel, a kollégákkal és a nyilvánossággal való találkozások kapcsán is. Személyes tapasztalatokra építő előadásomban nem elsősorban a kommunikációs technikákról, hanem arról szeretnék beszélni, hogyan járulhat hozzá a kommunikáció orvosi hivatásunk megéléséhez. Munkám során sokszor kerülök szembe a kommunikáció kihívásaival, a betegekkel, a kollégákkal és a nyilvánossággal való találkozások kapcsán is. Személyes tapasztalatokra építő előadásomban nem elsősorban a kommunikációs technikákról, hanem arról szeretnék beszélni, hogyan járulhat hozzá a kommunikáció orvosi hivatásunk megéléséhez."


 


Böjte Csaba testvér előadása

Hanganyagelőadás - kérdések
 
 
Böjte Csaba a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Az általa létrehozott gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben szomorú körülmények között, sokszor az éhhalál szélén tengődő gyermekek felkarolása. Autóvillamossági szerelőnek tanult, majd egy évig élt és dolgozott bányászként a Hargitán. Ezzel a döntéssel, akaraterejét próbára téve, lelkiekben már a papi pályára készült.


Több helyen eltöltött papi szolgálata után 1992-ben Dévára helyezték, ahol jelentős fordulatot vett az élete. Oltalmába fogadott néhány utcagyereket, és a lakatot leverve az elhagyott és évtizedek óta üresen álló ferences kolostorba költöztek. Az árvákat befogadó ferences rendi szerzetesnek hamar híre ment Déván. Mára tevékenységét elismerik egész Erdélyben, Romániában és Magyarországon is. Az alapvető életfeltételeken kívül (ruha, étel, stb.) taníttatásukkal is foglalkozik, melybe vallási és erkölcsi nevelésük is beletartozik. Csaba testvér az elmúlt 20 évben 72 otthonában közel 5000 gyermeket fogadott be.

 

 


Dr. Velkey György - Keresztény gyógyítás - itt és most!?

Hanganyag - Előadás diák

 

"Gyermekaneszteziológus és intenzív terápiás orvos vagyok. A Bethesda Gyermekkórházban dolgozom, jelenleg főigazgatóként. A Magyar Gyermekaneszteziológia és Intenzív Terápiás Társaság elnöke, majd a Magyar Gyermekorvosok Társaságának főtitkára voltam, jelenleg a Magyar Kórházszövetség elnöke vagyok. Budapesti önkormányzati képviselőként a fővárosi Egészségpolitikai és Szociális Bizottság elnökeként és az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárság kabinetjének tagjaként is tevékenykedek. Szervezőként elsősorban a gyermekek gyógyítása, a kórházügy és az egyházak egészségügyi szolgálata foglalkoztat."

 

 


Dr. Beer Miklós: Fordulópontok az életünkben

Hanganyag

 

1943-ban, Budapesten született. Esztergomban szentelték pappá 1966. június 19-én. Lelkipásztor, az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanára, az esztergomi szeminárium vezetője. II. János Pál pápa 2003-ban nevezte ki a Váci Egyházmegye püspökévé. Választott jelmondata: Permanentes in fide, azaz „Rendületlenül a hitben”. 

Főpapi szolgálatát teljes felelősséggel, ugyanakkor a kor kihívásait felismerve és elfogadva végzi. Ars poeticája: „Adj bölcsességet, hogy meg tudjam különböztetni, hogy mi a változtatandó forma, és mi az örök érték”. Vállalkozó kedvű és közvetlen: az Egyház főpásztoraként is vallja, hogy meg kell keresni az embert, különösen a fiatalokat. Cserkészpüspöknek is hívják, Egyházmegyéjéből indult a Szentjánosbogár mozgalom.

 

 


2013/14. tanév őszi félév

 

Dr. Pákozdi István: A Mária-tiszteletről


„Esztergom-budapesti egyházmegyés pap vagyok. Budapesten születtem 1955-ben, 1978-ban szenteltek pappá, Rómában teológiából szereztem doktorátust, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán vagyok tanszékvezető tanár. Az egyetemi lelkészi szolgálatot majdnem a lelkészség újbóli megalakulása óta, 1992-től töltöm be. Mellette foglalkozom a MTV katolikus műsoraival mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia TV-referense. A legfontosabbnak a lelkeket tartom, akikkel igyekszem törődni, akiket Isten igéjével, a szentségekkel és a közösség szeretetével igyekszem táplálni. Imádságaimban mindig jelen vannak azok, akik az értelmüket, képességeiket, tudományukat Isten nagyobb dicsőségére igyekeznek használni, azaz a keresztény értelmiség.”


 Buza Patrik: Mit tehetek én a lélek gyógyulásáért?

Hanganyag

 

„Újraalakulásakor a Lelkigondozó Szolgálatot a Budai Irgalmasrendi Kórház karakterisztikumaként, a keresztény gyógyító munka központi elemenként szerveztük meg. A Lelkigondozó Szolgálat az országban elsőként szerveződött meg ilyen formában, és a gyógyításba integrált tevékenysége ma is egyedülálló.
A Szolgálat az irgalmasok hagyományaira építve, az intézményesített lelkigondozás közel száz esztendős amerikai tapasztalatait alkalmazva, korszerű pszichológiai, pasztorálpszichológiai, és lelkivezetői ismereteket, szervezetfejlesztési módszereket felhasználva jött létre és működik ma is. Szolgálatunk a betegek, hozzátartozóik és munkatársaink felé kívánja közvetíteni Urunk személyes szeretetét.”
 

 

 

 

De Rossi Raja SDB: Keresztény hivatásunk a mai világban.

Hangfelvétel nem készült.
 

De Rossi Raja 1982. augusztus 25.-én született Saruganiban, Tamil Nadu tartományban, Indiában, és ott is nevelkedett, öt gyermek közül legfiatalabbként. Egyetemi tanulmányait filozófia szakon végzte, majd  szeminaristáknak tanitott filozófiát hazájában. Jelenleg teológiát tanul 2008-ban tett örökfogadalmat és ezt követően érkezett Hazánkba missziósként. 2013 júniusában diakónussá szentelték. Az Óbudai szalézi közösség aktív tagja,  szerzetesrendjének fenntartásában levő Meta, illetve Számalk OKJ-s szakiskolákban etikát tanít.

 

 Prof. Tringer László: A lélek fogalma és a lelki betegségek

Hangfelvétel nem készült.1939. április 2.-án született Győrszentmártonban. A Pannonhalmi Szent Benedek Rendi Gimnáziumban 1957-ben tett érettségit követően a Budapesti Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát 1963-ban, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán klinikai pszichológiai oklevelet szerzett. 1979-ben elnyeri az orvostudomány kandidátusa címet. 1990-ben elvégezte a PPKE HTK levelező tagozatát. Orvosi és szakorvosi tanulmányainak befejezése után folyamatosan (jelenleg is) minden térítés nélkül fogad és kezel egyházi személyeket, részben felkérésre, részben elöljárók megkeresésre. Rendszeresen folytat szakértői és oktató tevékenységet: Egyházmegyék és rendi elöljárók felkérésére novíciusjelöltek és szeminarista jelöltek előzetes orvosi pszichológiai vizsgálatát végzi. Szerzetesközösségek tagjai számára személyiségfejlesztő és önismereti tréningcsoportokat vezet. Előadásokat tart szerzetestanárok számára és szerzetesiskolák szülői munkaközösségei számára, valamint keresztény és keresztény szellemiségű konferenciákon. Emellett a Sapientia Főiskola oktatója, ahol két tantárgyat oktat. 1999-től a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend tagja, 2006-tól magyarországi helytartója. Ebben a minőségben a Rend spirituális és karitatív tevékenységének megújításán fáradozik.

 

 


Keresztes Ilona: Mégis kinek a gyermeke?

Hangfelvétel nem készült.


1986-ban zeneiskolai tanári diplomát szereztem, de ezt követően egy kis megszakítással egy évtizedet a gyerekeim mellett töltöttem GYES-en. Egy rádiós tanfolyam elvégzését követően 1998 óta dolgozom a Kossuth Rádióban. Hivatásomnak tekintem a rádiózást. Fontosnak tartom, hogy műsorainkban sokat foglalkozzunk a családi élettel, a párkapcsolatokkal, és a hétköznapi emberi kapcsolatokkal is, hiszen ezen a téren nagyon sok tanácstalanság, kétség, kiábrándultság él az emberekben, pedig csak az egészséges család lehet az alapja minden jó teljesítménynek, és az egész társadalom sikerességének is. Azt vallom, hogy az emberi élet a fogantatás pillanatában kezdődik, és a természetes halálig méltó tiszteletet érdemel.

Időközben elvégeztem egy három éves önismereti trénerképzést a Keresztény Női Felnőttképzési Egyesület szervezésében. Több évig vezettem önismereti kurzust fiatal lányok számára.

Férjemmel, Mohay Tamással 26 éve vagyunk házasok. Rendszeresen tartunk fiatal pároknak és jegyes csoportoknak házasságra felkészítő előadásokat. Iskolákba és családi közösségekhez is szívesen megyünk, ahol a családi életről szeretnének hallani tőlünk.

 

 


 

Dr. Papp Miklós: A gyógyító szakember lelkiismereti döntésének dilemmái

 

Dr. Papp Miklós görög katolikus lelkész, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Erkölcsteológia Tanszékének vezetője.

A betegágynál állva óhatatlanul megtörténik, hogy nehéz döntési helyzetbe kerülünk. Életvégi kérdések, gyógyíthatatlan betegségek, ilyenkor egy emberi élet fölött kell ítélnünk. Ki gyakran, ki ritkábban, de biztos hogy találkozik ezzel a dilemmával. 
Mi történik ilyenkor a lelkiismeretünkben? Hogy tudjuk Isten előtt is vállalni a meghozott döntéseinket? Erről fog szólni az előadás

 

  

2012/13. tanév tavaszi félév

Dr. Pászthy Bea: Léleksimogató - gyermekbarát társadalom?

Hangfelvétel nem készült.Dr. Pászthy Bea egyetemi docens, gyermek-, és ifjúságpszichiáter. A Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinika gyermek-, és ifjúságpszichiátriai osztályának vezetője.

1991-ben diplomázott a Semmelweis Orvostudományi Egyetem általános orvostudományi karán. Szakvizsgái: csecsemő- és gyermekgyógyászat, gyermek- és ifjúságpszichiátria, klinikai farmakológia , pszichoterápia. Kognitív viselkedésterapeuta és családterapeuta.

Kutatási területei a gyermek- és serdülőkori evészavarok, valamint a gyermekkori pszichofarmakológia.

 

 Dr. Pákozdi István: A háláról

Hanganyag

 

„Esztergom-budapesti egyházmegyés pap vagyok. Budapesten születtem 1955-ben, 1978-ban szenteltek pappá, Rómában teológiából szereztem doktorátust, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán vagyok tanszékvezető tanár. Az egyetemi lelkészi szolgálatot majdnem a lelkészség újbóli megalakulása óta, 1992-től töltöm be. Mellette foglalkozom a MTV katolikus műsoraival mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia TV-referense. A legfontosabbnak a lelkeket tartom, akikkel igyekszem törődni, akiket Isten igéjével, a szentségekkel és a közösség szeretetével igyekszem táplálni. Imádságaimban mindig jelen vannak azok, akik az értelmüket, képességeiket, tudományukat Isten nagyobb dicsőségére igyekeznek használni, azaz a keresztény értelmiség.”

 
 
 

Dr. Jelenits István: 

Betegség és gyógyulás a Bibliában

Hanganyag


Jelenits István Széchenyi-díjas piarista szerzetes, teológus, író, magyar és hittan szakos tanár. Számos helyen tanított, többek között a rend kecskeméti, majd budapesti gimnáziumaiban, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

Számos hosszabb és rövidebb írása jelent meg a Szentírásról, Janus Pannonius, Pilinszky János költészetéről, irodalomról, nevelési kérdésekről és más témákról. Tótfalusy István írói álnéven verseket is írt. Rendszeresen tart pedagógiai, irodalmi és bibliai tárgyú előadásokat a budapesti piarista kápolnában, és szerte az országban.


 


Böjte Csaba testvér előadása

Hanganyag

 

Böjte Csaba a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Az általa létrehozott gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben szomorú körülmények között, sokszor az éhhalál szélén tengődő gyermekek felkarolása. 

Autóvillamossági szerelőnek tanult, majd egy évig élt és dolgozott bányászként a Hargitán. Ezzel a döntéssel, akaraterejét próbára téve, lelkiekben már a papi pályára készült.

Több helyen eltöltött papi szolgálata után 1992-ben Dévára helyezték, ahol jelentős fordulatot vett az élete. Oltalmába fogadott néhány utcagyereket, és a lakatot leverve az elhagyott és évtizedek óta üresen álló ferences kolostorba költöztek. Az árvákat befogadó ferences rendi szerzetesnek hamar híre ment Déván. Mára tevékenységét elismerik egész Erdélyben, Romániában és Magyarországon is. Az alapvető életfeltételeken kívül (ruha, étel, stb.) taníttatásukkal is foglalkozik, melybe vallási és erkölcsi nevelésük is beletartozik.


 


Dr. Kellermayer Miklós: Honnan jöttem? Merre tartok?

Hanganyag

 

Kellermayer Miklós egyetemi tanár, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet igazgatója, egyetemünk nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettese, az MTA doktora.

Férj, 5 gyermek édesapja.

1988-ban szerzett általános orvosi diplomát a Pécsi Egyetemen. Egyedimolekula-kutatásai alapján számos nemzetközi és hazai szakmai díjat kapott, félszáz önálló publikációja mellett több könyv, -fejezet szerzője, szemináriumokon, kurzusvezetőként olasz és román egyetemeken tartott számos előadást. Itthon és az Egyesült Államokban volt huzamosabb ideig egyetemi tanár, valamint kutatócsoportok tagja.

Amikor csak lehet, a kutatásokkal foglalkozik. Ha ideje engedi, családjával kirándul, túrázik, sportol vagy komolyzenét hallgat, szépirodalmat olvas.


 


Dr. Langer Róbert: 

Sebészet az etika és a lélek megközelítéséből

Hanganyag


Langer Róbert professzor a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikájának igazgatója, férj, 4 gyermek édesapja. Szakmai tapasztalatait részben Németországban és az USA-ban szerezte.

A gyors döntések hozzátartoznak a sebész orvos mindennapi tevékenységéhez. Egyetemistaként talán el se tudjuk képzelni, hogy egy-egy műtét során mekkora terhet jelent ez a felelősségtudat. Mégis mi ad bátorságot egy sebésznek, hogy „belevágjon”?

A transzplantáció területén tevékenykedve gyakran találkozik az ember etikailag bonyolult helyzetekkel. Megvannak a protokollok a beültethető szervek törvényes elosztására, de vajon tényleg ilyen egyszerűen megoldható ez a kérdés?

 
 


 

2012/13. tanév őszi félév

Dr. Pákozdi István: Léleképítés - lelki életünk teendői

Hanganyag

 

„Esztergom-budapesti egyházmegyés pap vagyok. Budapesten születtem 1955-ben, 1978-ban szenteltek pappá, Rómában teológiából szereztem doktorátust, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán vagyok tanszékvezető tanár. Az egyetemi lelkészi szolgálatot majdnem a lelkészség újbóli megalakulása óta, 1992-től töltöm be. Mellette foglalkozom a MTV katolikus műsoraival mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia TV-referense. A legfontosabbnak a lelkeket tartom, akikkel igyekszem törődni, akiket Isten igéjével, a szentségekkel és a közösség szeretetével igyekszem táplálni. Imádságaimban mindig jelen vannak azok, akik az értelmüket, képességeiket, tudományukat Isten nagyobb dicsőségére igyekeznek használni, azaz a keresztény értelmiség.”

 

Dr. Simkó Csaba: Szenvedés és emberi méltóság

Hanganyag - Előadás diák

 

Hospice (menedék) néven illetik szerte a világon azon intézményeket, ahol aktív, gyógyító célú onkológiai kezelésben nem részesülő daganatos betegeket ápolnak, igyekezve csökkenteni panaszaikat, ezáltal elviselhetővé tenni életüket. Míg az egészségügy más területein a gyógyíthatatlan betegekről sokszor lemondanak, a hospice az a hely, ahol a súlyos betegre irányul minden figyelem, ahol ő áll az ápolás középpontjában, és ahol soha nem adják fel a reményt, hogy tudnak segíteni. A hospice szemlélet a halált az élet természetes részének tekinti, ennek megfelelően elutasítja az eutanázia alkalmazását, csakúgy, mint az élet mesterséges és gyötrelmes meghosszabbítását. A gondozás célja a betegek életminőségének javítása, testi és lelki szenvedéseik enyhítése, fizikai és szellemi aktivitásuk fokozása, valamint a hozzátartozóik segítse. A gondozásban orvos, nővér, gyógytornász, lelkész, szociális munkás, dietetikus és képzett önkéntes segítő vesz részt, a munkacsoport tagjai így átfogó támasz nyújtására képesek. Valamennyi szakember őszinte, de tapintatos beszélgetéssel segít a betegség pszichés terheinek csökkentésében.

 


Dr. Tulassay Tivadar: 

Születés: az élet kezdete? Halál: az élet vége?

Hanganyag
 

Életünk két ismeretlen kalandja: a születés és a halál – az elsőről a biológia tud valamit, a másodikat a hit sejti. Mindkettőt átéljük, mindkettőt szeretnénk megérteni.

Tulassay Tivadar gyermekgyógyász, nefrológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1995 és 2000 között egyetemünk általános és klinikai rektorhelyettese, 2003-2012 között az egyetem rektora.

1974-ben szerzett általános orvosi diplomát a SOTE-n, majd a SOTE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján lett gyakornok, itt szerzett gyermekorvosi szakképesítést. 1983-ban átkerült az 1. sz. Gyermekgyógyászati Klinikára, ahol később osztályvezetőként dolgozott, majd 1992-ben megkapta tanszékvezetői kinevezését. 1992-ben neonatológus, 1999-ben hipertonológus, 2002-ben nefrológus szakorvosi képesítést szerzett. 2007-ben az MTA rendes tagjává választották. 2000-ben a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium elnökévé választották.

Tudományos pályája mellett a közéletben is részt vesz: a konzervatív Professzorok Batthyány Köre tagja.

 


Dr. Kerényi Lajos: Emberi sors Istennel és Isten nélkül

 

Lajos atya egy személyben pap, lelkipásztor, tanár, az ifjúság mentora, betegek lelki gondozója, s nem elhanyagolható írói tevékenysége sem.

1927-ben született Szőnyben, vasutas családban. Gyermekkorában ministránsként különleges csodában volt része. Látomásában nem a pap jött be a kápolnába, hanem maga Jézus, s azt mondta: "Ma nekem fogsz ministrálni." Papsága indulását ehhez az élményhez köti. A háborús helyzet miatt 1944 októberében befejeződött az iskola, májusban egy fogolytáborba került. ’46-ban leérettségizett, és jelentkezett a piarista rendbe, Vácra. "Az újmisémet Almásfüzitőn mondtam, egy kis iskolahelyiségben, mert nem volt templom. Szinte az egész település ott szorongott, velem imádkoztak. Elmondhatatlan, életre szóló élmény ez. Megáldottam a szüleimet, és el is sírtam magam. Többféle érzés kavargott bennem: hála, köszönet, boldogság, szeretet. Eszembe jutott a háború, a szovjet hadifogság, hogy túléltem minden megpróbáltatást, s végül mégiscsak pap lehettem.”  1976 óta a Külső-ferencvárosi Szent Kereszt templomban káplán, majd 1996-tól plébános.

 


Dr. Hardi Richárd: Orvosi misszió Afrikában

Hanganyag - Előadás diák


Hardi Richard 1958-ban született Budapesten, hat gyermekes család negyedik gyermekeként. Mivel édesapja Algériában vállalt munkát, így 15 éves korában szüleivel és három testvérével Algériába utazott. A Constantine városában eltöltött 5 év mély nyomot hagyott benne. Afrika iránti vonzalma ekkor alakult ki véglegesen. Hazatérte után elkezdte tanulmányait az orvosi egyetemen. Szemészeti szakvizsgájának elvégzése után a Nyolc Boldogság Közösségbe lépett. Akkor már régóta kerestek a közösség irányítása alatt álló kabindai kórházba szemészt, így került ki Richárd 1995-ben az akkori Zairébe, a mai Kongói Demokratikus Köztársaságba. Itt szembesült az iszonyatos körülményekkel, a kórház felszereltségének hiányosságaival és az orvoshiánnyal. Rengeteg csodában és kalandban volt része. 2007. március 18-án volt Richárd testvér örökfogadalma. Nagy ünnep volt ez a közösség életében, mert kabindai jelenlétüknek 25 éves évfordulója is volt egyben.

 


Barka Attila: Hit, család, munka

Hanganyag
 

Barka Attila mentőtiszt, lelkigondozó, családapa. Budapesten születtem 1968-ban. Középiskolai tanulmányaim után 1986-tól az Országos Mentőszolgálatnál dolgoztam 2004-ig. Kezdetben, mint mentőápoló, majd 1994-től, mint mentőtiszt.

1999-ben a KLTE-n Szociálpolitikusi diplomát, majd 2001-ben PPKE Főiskolai Hittudományi karán hittanári végzettséget szereztem. 2008 és 2011 között a SE Mentálhigiénés Intézetében tanultam, ahol Klinikai Lelkigondozóként végeztem.
2004 óta a SE-ETK Oxiológiai tanszékén tanítok, jelenleg óraadóként.
Egy éve a Budai Irgalmasrendi Kórházban dolgozom lelkigondozóként.
Feleségemmel és öt gyermekemmel Solymáron lakunk.

 

 2011/12. tanév tavaszi félév


Dr. Pákozdi István: A lélek gyógyítása

Mi az orvos / ápoló feladata, ha „lelki betegekkel” találkozik?

Hanganyag
 

Dr. Pákozdi István katolikus egyetemi lelkész.
„Esztergom-budapesti egyházmegyés pap vagyok. Budapesten születtem 1955-ben, 1978-ban szenteltek pappá, Rómában teológiából szereztem doktorátust, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán vagyok tanszékvezető tanár. Az egyetemi lelkészi szolgálatot majdnem a lelkészség újbóli megalakulása óta, 1992-től töltöm be. Mellette foglalkozom a MTV katolikus műsoraival mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia TV-referense. A legfontosabbnak a lelkeket tartom, akikkel igyekszem törődni, akiket Isten igéjével, a szentségekkel és a közösség szeretetével igyekszem táplálni. Imádságaimban mindig jelen vannak azok, akik az értelmüket, képességeiket, tudományukat Isten nagyobb dicsőségére igyekeznek használni, azaz a keresztény értelmiség.”


 


Dr. Falus András: Genetika - Génetika

Hanganyag

 

Dr. Falus András biológus, egyetemi tanár, MTA tagja, a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének igazgatója.A Magyar Immunológiai Társaság és az MTA Immunológiai Bizottságának korábbi elnöke. A Semmelweis Genomikai Hálózat szervezője, vezetőségi tagja számos egyéb hazai és nemzetközi társaságnak. Az országos Genomikai Konzorcium egyik alapítója és elnökségének tagja. Odense-i Egyetemen (Dánia), a Harvardon (USA) és Osaka Egyetemen (Japán) dolgozott hosszabb ideig. Többek között Széchenyi-díj, Neumann János-díj, J.B. West Award-díj, Kesztyűs Lóránd Emlékérem, „Az év tudósa”-Díj díjazottja.

Szabadidejében verseket, ritkán prózát ír, két verses kötete jelent meg. A pasaréti református gyülekezet tagja.

 


Dr. Csókay András: Rózsafüzér, idegtudomány, magánélet

Hanganyag


Dr. Csókay András Prima Primissima díjas idegsebész – szakterületén egyedülálló módszerek felfedezője –, egyben ötgyermekes családapa.

A Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán szerzett diplomát 1980-ban, ezt követően 3 évig dolgozott mérnökként metróépítésnél. Orvosi diplomáját a Semmelweis Egyetemen szerezte 1989-ben. Rezidensként az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetben dolgozott, szakorvosi tevékenységét az Országos Baleseti és Sűrgősségi Intézetben kezdte.

A súlyos traumás agyödéma kezelésére az úgynevezett éralagút technikát és  további koponya térnyerési tecnikák új műtéti megoldását fejlesztette ki. Mindennapjainak része az imádság, előadónk egy igazi "Tékozló Fiú", aki 42 éves korában tért vissza "naiv gyermeki hitéhez".

 


Dr. Kopp MáriaVallásosság és társkapcsolatok, magánélet és gyógyítás

Hanganyag

 

Dr. Kopp Mária orvos, pszichológus, klinikus szakpszichológus. A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének alapító igazgatója, 2007 óta tudományos igazgatóhelyettese, a Semmelweis Egyetem és az MTA Mentális Egészségtudományok társult kutatócsoportjának vezetője.

1983-ban szervezte meg először a magyar lelkiállapot és egészségi állapot összefüggéseit vizsgáló úgynevezett Hungarostudy országos reprezentatív felmérést, amit azóta négyszer megismételtek. Ilyen széles körben és ilyen sokoldalúan egy országban sem vizsgálták a lakosság lelki és egészségi állapotának összefüggéseit. Világviszonylatban is egyedülálló módon foglalkozik a magyar lelkiállapottal és Három Királyfi, Három Királylány Mozgalmon keresztül aktívan tesz azért, hogy minél több kívánt, tervezett gyermek megszülethessen. A magyar társadalom, és lelkiállapot gyógyításának elkötelezett harcosa.

 


Pál Feri atya: Lelkigondozás és mentálhigiénés szemlélet

Hangfelvétel nem készült.

 

Pál Feri katolikus pap, az angyalföldi Szent Mihály templom plébánoshelyettese, mentálhigiénés szakember a Semmelweis Egyetemen. 

Fiatalkorában aktív, később főállású sportoló volt a Vasasnál, magasugró. Volt válogatott kerettag, 1987-ben pedig felnőtt magyar magasugró bajnok lett. 1996. június 15-én szentelték pappá Esztergomban. 2005-től a SE Mentálhigiéné Intézet munkatársa. 2011. augusztus 20-án a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki.

Papi pályafutásának kezdetétől tart heti rendszerességgel hittanórákat, előadásokat fiataloknak pszichológia, teológia és mentálhigiéné témakörében. Az előadások tematikája meglehetősen tág, érinti a spiritualitást és a társadalomtudományokat, a közösségi és családi konfliktusoktól, a személyes lelki egyensúly kérdésein és a párkapcsolati-házassági problémákon át a transzcendenciához fűződő kapcsolat problematikájáig terjed. A heti előadások hallgatóinak száma 2011-re alkalmanként meghaladta az ezer főt.

 


Dr. Egri László: Spiritualitás és egészség

Fontos-e a beteg hite a gyógyuláshoz? Fontos-e az orvos hite a gyógyításban?

Hanganyag - Előadás diák


Dr. Egri László, orvos, állandó diakónus Budapesten született egy négy gyermekes családban. 1986-ban végzett a Semmelweis Egyetemen, majd szakvizsgát tett traumatológiából és kézsebészetből. Később klinikai lelkigondozó lett és elvégezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán a levelező tagozatot. 2003-ban szentelte diakónussá Bíró László püspök, azóta a budapesti Egyetemi Lelkészségen prédikál, hitoktat, jegyesekkel foglalkozik. Tanít a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, meghívott előadó a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében, a Magyar Rákellenes Ligában, a Magyar Karitászban. Példás házasságban él feleségével Katival, három örökbefogadott gyermeket neveltek fel.
 

 

 

 


 

 
 
0.028 mp