Dr. Kállay Emil atya előadása

Szeptember 29-én (hétfőn) 19:00-tól
az Örökimádás templomban

 

Irigység és jóakarat

címmel tart előadást 
 

Dr. Kállay Emil

egykori piarista tartományfőnök.

„Emil atyát 1953-ban szentelték pappá az Esztergomi Főegyházmegyében. Egészen 1991-ig szolgált itt, ahol mindvégig megélte piarista hivatását, hiszen az ifjúság hitre való nevelését - a piaristák negyedik, speciális szerzetesi fogadalmát - egyházmegyésként is alapvető feladatának tartotta. Három évig - 1962-től - nem dolgozhatott papként, s mivel úgy tűnt, ez a helyzet nem változik, rádióműszerésznek tanult. Aztán 1965-ben, a politikai enyhülés jeleként ő is visszatérhetett hivatásához: az ifjúság hitoktatásához, lelki kíséréséhez, az életre való felkészülésük segítéséhez. 1991-ben hazahívta őt a piarista rend, 1995-ben és 1999-ben tartományfőnökké választották. Lelkipásztorkodástant tanított a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, ahol tanszékvezető volt. 78 évesen új feladatba kezdett: újraindította a piaristák székelyföldi misszióját.


 

Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel

hívunk és várunk!

 

Kép innen.

Dr. Kállay Emil atya előadása hozzászólásai

Szólj hozzá

 

 
 
0.01 mp