Dr. Juhos Imre börtönlelkész előadása

2016. november 7-én (hétfőn) 19:00-tól
az 
Örökimádás templom Szent István termében


Egy börtönlelkész
tapasztalatai

címmel tart előadást

Dr. Juhos Imre börtönlelkész


Vendégünk, Dr. Juhos Imre fülöpjakabi plébános, a Szent Erzsébet
Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola tanársegédje, 3 éven
keresztül végezett börtönlelkészi szolgálatot Kecskeméten, a
Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben.

A lelkész legfontosabb feladatai közé tartozik az Intézményen belül
folyó lelkigondozás, hitélettel, vallásgyakorlattal kapcsolatos
feladatok szervezése és koordinálása.


Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel
hívunk és várunk!

 

Dr. Hardi Richárd missziós szemorvos előadása - okt. 24.

2016. Október 24.-én (hétfőn) 19:00-tól
az 
Örökimádás templomban


Dr. Hardi Richárd

missziós szemorvos, Nyolc Boldogság Közösségbeli szerzetes tart előadást.
 

 

Hardi Richard 1958-ban született Budapesten, hat gyermekes család negyedik gyermekeként. Mivel édesapja Algériában vállalt munkát, így 15 éves korában szüleivel és három testvérével Algériába utazott. A Constantine városában eltöltött 5 év mély nyomot hagyott benne. Afrika iránti vonzalma ekkor alakult ki véglegesen. Hazatérte után elkezdte tanulmányait az orvosi egyetemen. Szemészeti szakvizsgájának elvégzése után a Nyolc Boldogság Közösségbe lépett. Akkor már régóta kerestek a közösség irányítása alatt álló kabindai kórházba szemészt, így került ki Richárd 1995-ben az akkori Zairébe, a mai Kongói Demokratikus Köztársaságba. Itt szembesült az iszonyatos körülményekkel, a kórház felszereltségének hiányosságaival és az orvoshiánnyal. Rengeteg csodában és kalandban volt része. 2007. március 18-án volt Richárd testvér örökfogadalma. Nagy ünnep volt ez a közösség életében, mert kabindai jelenlétüknek 25 éves évfordulója is volt egyben.

 

Az előadásra minden érdeklődőt
szeretettel hívunk és várunk!

 

 

Filmnézés - október 17.

2016. október 17.-én (hétfőn) 19:00-tól
az 
Örökimádás templom Szent István termében

Filmnézésre

várunk Titeket.

Kiváló lehetőség lesz ez arra is, hogy új tagjainkat egy kicsit
közelebbről is megismerjük, kötetlenebbül együtt legyünk.

 

Minden érdeklődőt
szeretettel hívunk és várunk!

 

 

Látogatás Teréz anya nővéreinél

2016. október 3-án hétfőn este 6 órakor
Teréz anya nővéreinél

teszünk látogatást, akiket lelkiségükről, hivatásukról hallgatunk.
 

6 óra előtt 5 perccel találkozunk
a rendház bejáratánál. (Tömő utca 19.)

 

A közösség hivatása: szegények szolgálata.
A Szeretet Misszionáriusai rendet Agnes Bojaxin Loretto Rendi nővér alapította, amelyet 1950. október 7-én hagyott jóvá a Szentszék. A Rendi központ az indiai Kalkuttában van. A  rend célkitűzése a fogadalom negyedik pontja értelmében a szegények  legszegényebbjeinek szolgálata (fizikai  és lelki szegények, az éhezők és  szomjazók, ruhátlanok és hajléktalanok, betegek: leprások, szenvedélybetegek, elhagyottak, kitaszítottak, szeretethiányban szenvedők, stb.). Az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit gyakorolják, hogy Jézus szeretetszomját - amelyet a lelkek iránt érez - csillapítani tudják Szűz Mária segítségével. A rend mottója: Jézusért tesszük.

Magyarországon 1989. június 16-án telepedtek le az első nővérek Érd-Parkvárosban egy üres plébániaépületben. Onnan jártak be naponta Budapestre, s kezdték a családokat, elhagyottakat látogatni plébániáról kapott címek alapján. Következő lépcsőfok a budapesti IX. kerületben levő Bokréta utcai ruharaktár és ruhaosztás beindítása volt. A begyűjtött ruhaneműt a rászorulókhoz juttatták el. Amikor a budapesti VIII. kerületben levő Tömő utcában 1990-ben felépült a konyha 100 személyes ebédlővel, megkezdték az ebédosztást napi 250-300 személy részére. Ezek után kétfelé vált a magyarországi rend tevékenysége, Érden anyaotthont nyitottak, ahol átmeneti elhelyezést nyújtanak hajléktalan anyák és gyermekeik részére. A világon kb. 5000 nővér dolgozik kb. 650 házban.

 

Az alkalomra minden érdeklődőt
szeretettel hívunk és várunk!

 

 

Böjte Csaba testvér előadása

2016. szeptember 12.-én (hétfőn) 19:00-tól
az 
Örökimádás templomban


Böjte Csaba

ferences rendi szerzetes tart előadást.
 

Az előadást megelőző, 18:00-kor kezdődő Szentmisét 
szintén Böjte Csaba testvér mutatja be.

 

Böjte Csaba a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Az általa létrehozott gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben szomorú körülmények között, sokszor az éhhalál szélén tengődő gyermekek felkarolása. 
Autóvillamossági szerelőnek tanult, majd egy évig élt és dolgozott bányászként a Hargitán. Ezzel a döntéssel, akaraterejét próbára téve, lelkiekben már a papi pályára készült.


Több helyen eltöltött papi szolgálata után 1992-ben Dévára helyezték, ahol jelentős fordulatot vett az élete. Oltalmába fogadott néhány utcagyereket, és a lakatot leverve az elhagyott és évtizedek óta üresen álló ferences kolostorba költöztek. Az árvákat befogadó ferences rendi szerzetesnek hamar híre ment Déván. Mára tevékenységét elismerik egész Erdélyben, Romániában és Magyarországon is. Az alapvető életfeltételeken kívül (ruha, étel, stb.) taníttatásukkal is foglalkozik, melybe vallási és erkölcsi nevelésük is beletartozik. Csaba testvér az elmúlt 20 évben 72 otthonában közel 5000 gyermeket fogadott be.

A befogadott gyermekek javára pénzadomány-gyűjtést is szervezünk az előadás alkalmával.
Egyéb tárgyi adomány eljuttatását sajnos nem tudjuk megoldani.

 

Az előadásra és a Szentmisére minden érdeklődőt
szeretettel hívunk és várunk!

 

Családapa szerepben - Barka Attila előadása

2016. május 2-án (hétfőn) 19:00-tól
az 
Örökimádás templom Szent István termében


Családapa szerepben

címmel tart előadást

Barka Attila mentőtiszt, lelkigondozó

 

Barka Attila mentőtiszt, lelkigondozó, családapa. Budapesten születtem 1968-ban. Középiskolai tanulmányaim után 1986-tól az Országos Mentőszolgálatnál dolgoztam 2004-ig. Kezdetben, mint mentőápoló, majd 1994-től, mint mentőtiszt.

1999-ben a KLTE-n Szociálpolitikusi diplomát, majd 2001-ben PPKE Főiskolai Hittudományi karán hittanári végzettséget szereztem. 2008 és 2011 között a SE Mentálhigiénés Intézetében tanultam, ahol Klinikai Lelkigondozóként végeztem. 2004 óta a SE-ETK Oxiológiai tanszékén tanítok, jelenleg óraadóként. Három éve a Budai Irgalmasrendi Kórházban dolgozom lelkigondozóként. Feleségemmel és öt gyermekemmel Solymáron lakunk.

 

Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel
hívunk és várunk!

 

A magánkinyilatkoztatásokról - Kercza Asztrik előadása

Április 18-án (hétfőn) 19:00-tól
az Örökimádás templom Szent István termében

 

A magánkinyilatkoztatásokról

tart előadást 
 

Kercza Asztrik

ferences szerzetes.

 

"P. Kercza Csaba Asztrik OFM vagyok. 1971-ben Zalaegerszegen születtem. Egyházi életem jelentősebb állomásai: 1997-ben tettem örök fogadalmat. 1998-ban pappá szentelt Dr. Paskai László prímás. Szeretem az embereket, a hivatásomat, nagyon szeretek misézni, gyóntatni, muzsikálni, gondolkodni, írni, imádom a Jóistent. Szerepeltem különféle versenyeken, sok-sok koncerten, hangszeren játszom, több CD-en közreműködtem, írtam könyvet, több kisebb lélegzetű kiadványt szerkesztettem. Kedvenc kikapcsolódásom a víz és hozzá kapcsolódó sportok, úszás, búvárkodás, a sütés-főzés és a vicc. Tanulmányaim: SZFHF (Szeged, 1997), LFZE Régizene-, blockflőt-tanár (Szeged, 1998), LFZE Egyházzne-tanár (Bp. 2004), SSZHF hittanár-nevelőtanár MA (Bp. 2006), jelenleg a SE Mentálhigiéné Intézet Lelkigondozói továbbképzésén II. évfolyamán fejlesztem tudásomat."


 

Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel

hívunk és várunk!

Dr. Sirák András előadása

2016. április 11-én (hétfőn) 19:00-tól
az 
Örökimádás templom Szent István termében


Közel hozzánk az Isten - gondolatok a sürgősségi betegellátásról

címmel tart előadást

Dr. Sirák András családorvos, mentőorvos 

Dr. Sirák András családorvos, mentőorvos. 1948-ban született Budapesten, a Piarista Gimnáziumban érettségizett, majd a Semmelweis Egyetemen szerzett orvosi diplomát. 1980 óta dolgozik háziorvosként Velencén, 30 éve oktat a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékén, mentőorvosként havonta vállal szolgálatot a Máltai Mentőszolgálat rohamkocsiján. Munkáját többek között Astellas-díjjal, idén februárban családorvosi Életmű díjjal ismerték el. Felesége szintén háziorvos, négy gyermeket neveltek fel.

 

Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel
hívunk és várunk!

 

 

 
 
0.028 mp